tsojkën ayuujk

tsojkën ayuujk

mä meets

  • 22 April 2012
  • yinetradio

Cool Mä meets mëëku'uk, nnëmatëëpy meets yä't? Smile

 

tääy xë prim mëtën..Tongue out

ntsonënet?Wink

mtsoomp? mä et, mä nwikyLaughing

ats mëtsaja'am?Wink

mää n'ats ta më'yëmLaughing.

yixon prim, ka' x'anäxp Undecided

maax primFrown

mää n'ats takulajtjë'këmCool

ka' primë tsyuk myä'xp, wan t'nikxyCry

YI XUX YIKXON TYËNY

  • 4 March 2009
  • yinetradio
jaapy: Neya
xaamkëjxp
Santa María Tlahuitoltepec

 

 Nja tsëjkypy jëts ëjts jeexy
Miti ja juky’äjtën xmëëpy
Nja tsëjkypy jëts ëjts jeexy njo’kxnë’aty
Jats jëpy nmääpëtë’ëkt
Njä’ätt mä ja mtëjk’akäj
Jats nëëjmët ku mejts ka’ n’uk tsojknë
Jats nëëjmët ku mejts të njää’tyëkëënyë
Jats ntamätst ku mejts ojts xwën’iiny
Jats nëëjmët ku mejts ka’ n’uk tajotmay’ooknë
Nëmaapy jeexy ku ka’ y’uk jäjnë
Napyëkyjää’wëyëp ëjts ku mejts myä’äxy
Nja tsëjkypy jeexy jëts mejts yikxon xtsokt
Jats xnëjäwët sä mejts ojts xyik tany
Njam’ätt mä mejts jats mtä’nt mä ëjts
Jats xnëjäwët sä yi xux yikxon tyëy
Jats xjäwët ku yi jotmay’o’ojkën tsimy jantsy
Mejts jeexyë m’ayoop ka’ap ëjts
Nja päätwampy nyik tsokt
Jats jatëkoojk njujkypyëkt
Jatijts mejts ojts xnëëjmë ku mejts të xjää’tyëkëënyë
Ku mejts ka’ x’uktsojknë
Ojts jakam xyik tany
Jats ojts xnatsëpepë mä ja ayoo’ën yik pääty
Jaayë kay uk tuunë
Ka’ ja n’anmajää’wën uk teenë
Ja’ku mejts ja ojts xmëtänë
Ka’ ti n’uk mëët’äjtnë
Nuko mejts xwëntääye
Ku natyijy mnapyëkyjäwëyë
Ka’ pyëkyë ku ja m’anmajää’wën kya’ ity.

KA’ NATSJÄWË KU MEJTS

  • 3 March 2009
  • yinetradio
jaapy: Neya
xaamkëjxp
Santa María Tlahuitoltepec
 

Ojts mpawënmaatyëkë
Ja ka’ëy’äjtën
Ku jate’n y’ats jaty
Kaja ntsojknäjxyëm
Ka’anëm nmëpiky
Ku mejts yikxon nstëky
Ojts nmo’tnaxy
Jats ëjts ojts xmastu’uty
Ayoop ëjts ku nëjäwë
Ejtp mejts ntajotmay’ëëky
Ja’ayë njää’myetsy
Ku ojts jeexy nwëmpity
Tsumy jantsy ku oyjuunë
Nja po’otwä’äny
Nja wënukwä’äny
Ka’ yjantsy jaty
Ka’ natsjäwë ku mejts
Ja ux xyik naxy
Ku ëjts ja ntsojkën mpawënmay
Ku mejts mnayjäwëyë
M’ookwä’äny
Jats ja m’anmajää’wën xkatsnukt
Ka’ natsjäwë ku mejts
Myä’äxy ku määpëti’iky
Muum mjotmay’ëëky
M’ookwä’äny ku natyu’uk mnayjäwëyë.

Tyoskujuyëp

  • 26 February 2009
  • yinetradio
jaapy:  Neya
xaamkëjxp
Santa María Tlahuitoltepec

Ku mejts mjaa’aty, ku m’jate’n aty
ku xtamay’aty ja m’ ëy’äjtën uk ja mka’ëy’äjtën.
Maa’kx…
pënë të nmëkäjpxëkëy, pënë oy junë ojts nwënkukäjpxë
Pënë ojts oyjuunë… ntëkëy…
Ntsëjkpy jëts xnëjäwet…
jää’y ëjts nayte’n säm mejts,
jats tuki’iyë yi nka’ëy’äjtën uk yi ntëkëë’yën, nijuunë mejts nka mastu’uty
Jats oyjuunë wën’ajty n’amëtëy…
Jats xyäkt ja awä’äts’äjtën, jats waanë ntsokt.
Jats namajtsk ntsapëtë’ëjkënt
mä ja tsäjp miti xyik jujkyä’jtëmp
Ka’ xwëntääy’ätt
ku mejts ka’ xtsëky, ku mejts nmëët’ätt
jats ntaxoo’nënt ja tsojkën.
Yäk ja awä’äts’äjtën…
Jats njamyëët’ätt,
ka’ njäwët ku mejts xnëke’eky
ka’ats mejts xnëjäwë ku yikxon ntsëky, ejtp mejts ntsokt…

Páginas