Ja tsëna’yën japom japom

  • 26 March 2009
  • yinetradio

Tsu’ëp ja et, utsya’kyë ja xëëw jyexy, ja joon ja tutk myätëkënyëtë, jan teets jam käm ok’äm ja tsakä tkejy, tukxënaaxy ti jya yu’uy, jatën ja näxwënyët nyaxy  japom japom. Ëxäm lunës ëjts myëtu’uk ojk tën n’ajts jä’xy, säm ja ntääk wyä’ny, tä mejts mijxy mjanty uk turapatnë.
Jëpyë ëjts ëxäm tin yikyuxy, jawänë ja kya maktäxk yä’xy, ku tëm pëtë’ky yikxon ja pujx po’ot ja wyënä’äny, ja’këjxp ku ja yikxon tme’yë, koots kootsnë ja wyënä’äny.
Jan tääk ja tëxnëmë, pëtëknë mäjk mëtë yëm teets jits x’ats ejxp mä’et ja xëëw pitsim jits nayëtën xyikyunëmp ja jä’xy pyo’tk,  jits ku nëjx m’amatskëp ka jam kutëjk mtaxe’këp, kuts jan tääk të yiapätë jits ëjts amëteets të nëjmë, tääk ne’kë amënyë, wan ëjts tjaak mä’yë.  Jan tääk pitsim tëjk akipy jits ëjts yikxon njaak nakyupitsë, ka’ mpawënmay ku täm ja xuxy nyëë tët ninikxy, ja’yë näwë ku ja n’ëjxmääts utsya’kyë xyuxkëtä’ky, jits määp määp mputpëtsëm.
Wanë nyaxy jits jan tääk nyëmkojmë, men mäjk mjo’xnë uuky, nëmë yim teets nayëtën, jaants putsëxëtën, të ëjts ja n’ata’mënyë. Jits nayëtën aexë ja  mtapatsë’m kunet xjäätsëkë’py.
Ja nitsky yikxon wyënä’té, ja uk amënyë y’etë, ja’yë moot mootnë jam ujtsjotp wyëna’any, tomp wanë ja tsë’kë, ja’yë ku wanë, këmëtë ëjts nturapatnë tsim nyëmää ja mupipyë, ja’yë jan anmäjään yikxon pyuts.


Ja japom njaak matsä’kp, të jan tääk myaooknëtë, ja jatikook.